Daldırma (Batık) Tip UF Sistemleri

Rielli batık tip ultrafiltrasyon tesisleri basınçlı tip tesislerden farklı olarak ultrafiltrasyon membranlarının suyun içine daldırıldığı böylece MBR'dakine benzer şekilde suyun membranlardan vakumla alındığı sistemlerdir.

Fiziksel olarak MBR tesisine benzeyen bu tesislerde biyolojik bir reaksiyon gerçekleşmez. Ancak yüksek bulanıklıktaki sular filtreleme havuzuna daldırılan membrandan emilerek arıtılır. Bu yöntemde emiş -0,1 veya -0,2 bar civarında gerçekleştiği için çalışma basıncı, dolayısı ile sistemin enerji ihtiyacı çok düşüktür.

Membranlar dıştan içe çalışıp havuzda çevreleri açıkta durduklarından yüksek bulanıklık ve AKM değerlerinde dahi hemen hiçbir ön filtreme ihtiyacı duymaksızın çalışır.

Özellikle yüksek kapasiteli sistemler için konvansiyonel ultrafiltrasyon tesislerine göre çok daha ekonomik olan Rielli batırma tip ultrafiltrasyon tesislerinde kullanılan membranlar halen dünyada sadece birkaç üreticinin sahip olduğu kopmaz PVC teknolojisiyle üretilir.

Rielli batık tip ultrafiltrasyon tesisleri tasarlanırken, ham su analizindeki parametreler, istenen arıtılmış su debisi ve kalitesi, geri kazanım olanakları vs. ihtiyaçlar dikkate alınarak projelendirilir. Tüm olanakları hesaplayan yazılım hem yatırım hem de işletme giderleri açısından en uygun cihazın projelendirilmesinde bize yol gösterirken size en uygun cihazın projelendirilmesi ve bu projenin uygulanması yine mühendislerimizin deneyimiyle sağlanır.

Tüm arıtma sistemlerinde olduğu gibi özellikle ultrafiltrasyon tesislerinde kullanıcının ihtiyaçlarını doğru anlayıp, yatırım ve işletmede ihtiyaca en uygun çözümü önermenin önemini biliyoruz. Siz müşterilerimize bir Rielli ultrafiltrasyon sistemi teklif ederken bu tesisle elde edilecek suyun tüm işletme süresince aynı kalitede ve alternatiflere göre daha ekonomik maliyette elde ediliyor olması temel ilkemizdir.