Demineralizasyon Sistemi (Saf Su Arıtma Sistemleri)

Rielli demineralizasyon (deiyonize) sistemleri suyun içinde iletkenliğe neden olan çözünmüş iyonların iyon değişimi prensibi ile sudan alınması prensibiyle çalışır. Bu işlem sırasında önce katyonik reçine kullanılarak katyonlar sonrasında da anyonik reçine kullanılarak anyonlar sudan alınır. Bir süre bu şekilde çalışan sistemin servisi kullanılan reçinelerin iyon tutma kapasitesinin dolmasıyla duraklar. Kapasiteleri dolan reçine kolonları katyonik reçine için asit ile anyonik reçine için de bazla yıkanarak rejenere edilir.

Demineralizasyon sistemleri saf suya ihtiyaç duyulan her proseste (laboratuarlar, diyaliz üniteleri, cam fabrikaları, ilaç fabrikaları, yüzey kaplama fabrikaları, kozmetik firmaları vs.) rahatlıkla kullanılmaktadır.

Rielli Demineralizasyon Sistemleri (Saf Su Sistemleri) :

Rielli deiyonizasyon tesisi ham su analizindeki parametreler, istenen arıtılmış su debisi ve kalitesi, geri kazanım olanakları vs. ihtiyaçlar dikkate alınıp bu işe özel bir yazılımla mühendislerimiz tarafından projelendirilir. Tüm olanakları hesaplayan yazılım hem yatırım hem de işletme giderleri açısından en uygun cihazın projelendirilmesinde bize yol gösterirken size en uygun cihazın projelendirilmesi ve bu projenin uygulanması yine mühendislerimizin deneyimiyle sağlanır.

Tüm arıtma sistemlerinde olduğu gibi özellikle demineralizasyon tesislerinde kullanıcının ihtiyaçlarını doğru anlayıp, yatırım ve işletmede ihtiyaca en uygun çözümü önermenin önemini biliyoruz. Siz müşterilerimize bir Rielli demineralizasyon sistemi teklif ederken bu tesisle elde edilecek suyun tüm işletme süresince aynı kalitede ve alternatiflere göre daha ekonomik maliyette elde ediliyor olması temel ilkemizdir. Mühendislerimiz sadece suyun sertliğini değil bir yumuşatma ünitesinin doğru çalışması için göz önüne alınması gereken tüm parametreleri dikkate alır, sistemin sadece ilk yatırımda ekonomik olmasına değil, hizmet verdiği süre boyunca da (tuz tüketimi vs işletme giderlerini de hesaplayarak) en ekonomik şekilde çalışmasına dikkat ederler.

Mühendislerimiz tasarımını en iyi şekilde hayat geçirmek için Rielli yumuşatma ünitelerinde yüksek iyon değiştirme kapasitesine sahip, uzun ömürlü, fiziksel dayanımı yüksek Rielli reçine kullanarak tasarımımızı en mükemmmel şekilde uygularız.