Reverse Osmosis (Ters Osmos) Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri

Ters ozmos (reverse osmosis); gözenek büyüklüğü 0.1 nanometre olan özel geçirgen membranların kullanıldığı bir arıtma sistemidir.Suyu içinde çözülü haldeki iyonlardan arıtarak özellikle tuzsuzlaştırma ve benzeri saflaştırma işlemlerinde kullanılır. Bu özelliğiyle deniz suyu ve aşırı tuzlu kuyu sularının arıtılmasındaki en etkin ve ekonomik yöntemdir.Kuyu ve artezyen sularının bakteri ve çevresel faktörlerden etkilenmesinden dolayı kullanımı için arıtılması gerekmektedir.Bu sistemler kuyu ve artezyen sularındaki istenmeyen parametreleri veya standartların üzerindeki parametreleri (bakteriyolojik kirlilik, tortu, bulanıklık, kireç miktarının yüksekliği (sert su), yüksek iletkenlik değeri vb.) kullanma suyu değerlerine veya içme suyu değerlerine getirmektedir. Rielli Kuyu suyu ve artezyen suyu ters osmos (reverse osmosis) sistemleri suyun içerisindeki çözünmüş olan iyonları membran teknoloji kullanarak % 95- 99 oranında giderme verimine sahiptir. Bu sayede elinizdeki her türlü sudan saf su elde edilebilmektedir. Her aşaması deneyimle yoğrulmuş olan Rielli reverse osmosis kuyu suyu arıtma sistemleri parça kalitesinden doğan uzun ömrü ve düşük enerji tüketimi ile işletme giderlerinizi düşürür.

Rielli Reverse Osmosis (Ters Osmos) Kuyu Suyu Arıtma Üniteleri :

Tüm Rielli Reverse Osmos (ters ozmos) kuyu suyu arıtma ünitelerinin tasarımı bilgisayar ortamında özel yazılımlar ile mükemmelleştirilerek yapılır.
Kuyu suyunuzun analizine ve ihtiyacınıza göre uygun membran seçiminden cihaz tasarımına kadar her aşama bilgisayar destekli yürütülür.
Tüm parametreleri hesaplayan yazılımlarımız hem yatırım hem de işletme giderleri açısından en uygun cihazın projelendirilmesini sağlar.
Bu sayede hem cebinize hem de ihtiyaçlarınıza göre bir sistem dizayn edilir.

Kuyu suyu arıtma sistemleri güvenli midir?

Kuyu suyu arıtma sistemi olan ters ozmos membran filtre sistemi ile çalışır. Membran filtre sistemi milimetrenin iki milyonda biri boyutunda gözeneklerden oluşan bir filtredir. Bu filtreden sadece su molekülü geçebilmektedir. Bu sayede diğer istenmeyen bakteriler, iyot, mineral ve moleküller filtreye takılarak temiz su ile atık su birbirinden ayrıştırılabilir.
Kuyu suyu arıtılarak içilir hale gelebilir mi?

Evet, ancak farklı değerlerdeki kuyu sularına farklı arıtma üniteleri gerekecektir.

Kuyu ve artezyen sularında hangi analizler yapılmalıdır ve bu analizler ne işe yarar?

"Görünüm, renk, bulanıklılık, toplam sertlik, klorür, iletkenlik, nitrit, amonyak, nitrat, sülfat, silika, serbest klor demir, kurşun, mangan, alkalinite, pH, toplam bakteri, koliform bakteri bakılması gereken parametrelerdir. Bu analizler ışığında su arıtma sistemleri dizayn edilmektedir.