Polielektrolit
Katyonik Polielektrolit
Polielektrolit
Genellikle atıksu arıtma tesislerinde floklaşmayı sağlamak amacıyla polielektrolit kullanılmaktadır. Polielektrolitler anyonik ve katyonik olmak üzere 2'ye ayrılır. Ayrıntılar için tıklayın,
Anyonik polielektrolit; Özelikle kimyasal atık su arıtma tesislerinde atık suda bulunan partiküllerin çökeltilmesini sağlar.

Katyonik polielektrolit; Genel olarak biyolojik atık su su arıtma tesislerinde kullanılmaktadır. Katyonik polielektrolit, genellikle biyolojik arıtma tesislerinin fazla aktif çamurlarında kullanılır. Çökeltme havuzundan alınan fazla aktif çamurun filtre pres veya belt-preslere pompalanması sırasında çamur hattına katyonik polielektrolit ilave edilerek çamurun susuzlaştırılması sağlanır.

Atık su arıtma tesisleri için jar testleri yapılarak sisteme en uygun polielektrolit'in seçilir.Bunun neticesinde arıtma sisteminin sağlıklı ve verimli çalışması sağlanabilir.

Rielli polielektrolit ürünlerimiz petrol sanayinde, mineral işlemede, atık su arıtma tesislerinde , içme suyu endüstrisinde , şeker endüstrisinde vb . bir çok sanayi dalında kullanılmaktadır.

Rielli Katyonik polielektrolitlerimiz gıda , tarım , petrokimya , petrol , tekstil , kimya , kentsel endüstri atıksu arıtmalarında kısmi aktive edilmiş veya kimyasal etkiye maruz kalmış atık çamurun arıtma içerisinde çökelmesine etki eder.


Rielli bir Kazancı markasıdır.