TUV ISO
9001:2000
 
Evsel paket atıksu arıtma sistemleri
 
 
Rielli biyolojik paket atıksu arıtma tesisi kullanım alanları

 • Oteller, siteler, okullar askeri birlikler vs. yerleşimlerden kaynaklanan evsel atıksuyun arıtımı

 • Geçici yerleşim alanlarından kaynaklanan atıksuyun arıtımı

 • Endüstriyel atıksuların doğrudan veya kimyasal arıtma sonrası biyolojik arıtımı

 • Evsel atıksulardan sulama suyu elde edilmesi.

 • Evsel ve endüstriyel atık suların farklı amaçlar için geri kazanımı.
 • Proses açıklaması:

  Sürekli giriş / kesikli çıkış prensibine göre çalışan Rielli aktif çamur prosesinde havalandırma ve çökeltme prosesleri aynı tank içinde, periyodik olarak havalandırma işleminin durdurulması ile gerçekleştirilir. Havalandırma işlemi sırasında bakteriler ( aktif çamur ) biyokimyasal etkinlikleri ile atık su içindeki kirlilik oluşturan askıda ve çözünmüş haldeki organik maddeleri parçalayıp oksitleyerek giderir. Bu amaçla gerekli oksijen ve tam karışımlı ortam blower (hava körüğü) tarafından sağlanır.
  Havalandırma işleminin durdurulması ile aynı hacim içinde bu kez çökelme başlar. Bu işlem sırasında biyolojik olarak arıtılmış atık su aktif çamurundan ayrıştırılır. Ayrışma sonrasında arıtılmış atık su boşaltma pompasıyla deşarj edilir. Deşarj hattı üzerine sıvı klor enjekte edilerek veya UV ışınları ile arıtılmış suyun dezenfeksiyonu sağlanır. Arıtılmış su bu haliyle veya ileri arıtımdan geçirilerek bahçe sulama amacıyla kullanılabilir. Atık sudaki organik maddelerle beslenip çoğalan aktif çamurun ihtiyaç fazlası olan kısmı Rielli aktif çamur prosesinde çok azdır. Tamamen gübre niteliğindeki bu çamur yılda birkaç kere üniteden vidanjör yardımıyla alınarak uzaklaştırılır.
  Rielli atıksu arıtma ünitesinin operasyon safhaları Rielogic otomasyon ünitesi ile yönetilir. Rielogic otomasyon ünitesi atıksu debisindeki dalgalanmalara karşı çıkış suyu kalitesinin sürekliliğini güvence altına alır. Tesisin operasyonları Rielogic in programlanabilme özelliği sayesinde istendiğinde teknik servis veya kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilir. Ünitedeki tüm ekipman Rielogic otomasyon panosundan kontrol edilerek manuel olarak da devreye girip çıkabilir. Rielogic üzerinde yer alan elektrikli ekipmanın çalışma/arıza uyarıları ile kullanıcı arızalardan haberdar olur. Rielogic otomasyon sistemi atıksuyun en verimli ve ekonomik şekilde arıtarak uzun vadede kazanç sağlar.

  Kişiye özel üretim :

  Rielli atıksu arıtma tesisi, yerleştirileceği alana uygun sizin seçeceğiniz renkte boyanmış olarak üretilir. Dengeleme havuzuna uzaklığına göre özel terfi pompası ve arıtma sonrası suyun kullanım amacına uygun özel boşaltma pompası seçeneği gibi isteğinize özel tasarım özelliklerini geniş bir opsiyon yelpazesi içinden seçim yapabilirsiniz.

  Geri kazanım :

  Rielli atıksu arıtma tesisinin arıttığı su sulama amaçlı kullanılabileceği gibi ek aksesuarlar ve ileri biyolojik arıtma süreçleri eklenerek yüksek kaliteli sulama suyu da elde edilebilir. Atıksu sulama dışındaki farklı kullanımlara uygun şekilde de geri kazanılabilir.

  Enerji Tasarrufu :

  Opsiyonel aksesuarlar arasında sunulan ve Rielogic otomasyon ünitesi ile entegre çalışabilen enerji tasarrufu ekipmanları uzun vadede tesisinizi çok daha ekonomik işletmenizi sağlar.

  Konfor ve kullanım kolaylığı :

  Rielli atıksu arıtma tesisi sessis çalışır. Özellikle sitelerde yakınındaki evler için sıkıntı yaratmaz. Koku ve sinek oluşturmaz. Çok az bakım gerektirdiği için işletme personeli ihtiyacı çok düşüktür
  Rielli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisleri :
  MODEL
  EŞDEĞER NÜFUS
  ÖLÇÜLER (cm) (en*boy*yük)
  ENERJİ TÜKETİMİ ( KW )
  Rielli BP-25
  25
  120 x 200 x 220
  1,75
  Rielli BP-50
  50
  120 x 300 x 260
  1,75
  Rielli BP-100
  100
  180 x 400 x 260
  2,3
  Rielli BP-150
  150
  180 x 500 x 260
  2,3
  Rielli BP-200
  200
  180 x 600 x 260
  4,2
  Rielli BP-300
  300
  220 x 700 x 280
  5,2
  Rielli BP-400
  400
  220 x 850 x 280
  5,2
  Rielli BP-500
  500
  220 x 1000 x 280
  6,2
  Rielli BP-600
  600
  220 x 1150 x 280
  7
  Rielli BP-700
  700
  220 x 1200 x 280
  8,5
  Rielli BP-800
  800
  220 x1300 x 280
  9,9
  Rielli BP-1000
  1000
  240 x 1300 x 280
  9,9