Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi

Paket atıksu arıtma tesisleri evsel nitelikli atıksuların (Bazı durumlarda endüstriyel atıksular için de kullanılabilir) aerobik bakteriler tarafından indirgenerek arıtılmasından kullanılan taşınabilir ve ekonomik ünitelerdir.

Paket ünitelerde kullanılan ileri proses teknolojisi, küçük yerleşimlerdeki arıtma tesislerinde büyük problem yaratan değişken debi ve kirlilik koşullarında bile mükemmel performans sağlamakta ve üniteye bugünün olduğu kadar yarının standartlarına da uyabilme gücünü vermektedir.

Evsel atık suların sulamada kullanılarak geri dönüşümü ile işletmeler, kurumlar ciddi bir kaynak tasarrufunun yanında doğal kaynaklarımızın sonraki nesillere aktarımı için önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedirler. Evsel nitelikli biyolojik atık sular için dizayn edilen bu üniteler SBR olarak tanımlanan ileri proses teknolojisinin PLC otomasyon sistemi ile mekanik sistemin tam otomatik olarak çalışacak şekilde düzenlenmiştir.

Tüm üretim aşamaları bilgisayar destekli hesaplamalar ile üretilen Rielli paket atıksu arıtma tesisleri estetik görünüme sahiptir. Her bir parçası son teknoloji ile üretilen sistemi ana otomasyonu Rielli Biyolojik atıksu ünitesidir. Sistemin her ekipmanı uzun ömürlü ve kullanışlı olması amacıyla tasarlanmaktadır. Rielli paket atıksu üniteleri 2 yıl boyunca servis ve bakım garantisi altındadır.

Rielli paket atık su arıtma sistemlerinin işletim kolaylığının yanında geri kazanım oranları piyasanın üstünde olmakta ve 28 ülkeye ihracatı ile güven vermektedir.

Toplu konutlardan fabrikalara köylere ve belediyelere kadar çok geniş bir kullanım alanı yelpazesine sahiptir.

Prosesi oluşturan bütün ekipmanlar Rielli Biyolojik Atıksu Ünitesini kontrol eden ana otomasyona bağlıdır. Ünitede kullanılan her bir ekipman uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışması hedefiyle sınıfındaki lider markalar arasından seçilir. İmal ettiğimiz her sistemin çevre dostu olması önceliklerimizdendir.

Rielli Biyolojik Paket Atıksu Sistemi’ne entegre edilecek MBR ve UF ünitesiyle atıksuyu geri kazanarak bahçe sulamada rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Rielli Biyolojik Paket Atıksu Ünitesi Kullanmanın Avantajları :

. Su ve Enerji Tasarrufu
. Geri Kazanım
. İşletim kolaylığı
. Sorunsuz uzun yıllar kullanım